2.0 KAPANGYARIHAN NG ORASYON

ORACION – salitang espanyol/latin na may katumbas sa salitang tagalog na DASAL o PANALANGIN. Kadalasan nakikintal agad sa isipan nating mga Pinoy na kapag sinabing oracion ito ay salitang latin at kaugnay sa mga anting-anting at agimat. Bakit nga ba?

Ang ating kultura ay nagmula sa halo-halong lahi.  Una na dito ang pagdating ng mga Espanyol na sinasabing daan o ugat ng pagkakilala ng mga Pinoy sa relihiyong Kristyanismo.  Sinasabi sa mga tala na noong panahong yun ay may mga nakasama silang grupo ng mga paring Jesuita (Jews) at sila ang maydala ng mga aklat na pinaniniwalaang pinagmulan ng mga Lihim na Karunungan ng Dios na napasakamay ng mga una nating ninuno.

Bukod sa mga aklat na ito ay may mga karunungan rin na diumano ay nagmula sa kalikasan.  Ito raw ay mga aklat na nakuha sa mga tagong yungib, mga bukal o mga liblib na bulubundukin dito sa ating bansa.  Meron ding mga karunungang bigay ng mga espiritu na ibinulong mismo sa mga piling tao.  Ang mga salitang nakapaloob sa mga nabanggit ay pawang karamihan ay latin o pig latin (latin dialect) na may halong tagalog, visaya at espanyol.

Ano nga ba ang kahalagahan ng salitang latin, bakit di na lang tagalog o english o kahit anong salitang mas madaling unawain?  Ayon sa aking pag-sasaliksik, ang kagandahan ng wikang latin ay napapanatili nito ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng bawat salita kahit na dumaan pa ang mahabang panahon, hindi kagaya ng ibang wika na nagbabago ang kahulugan kasabay ng pagbabago at pagsulong ng buhay ng tao.

Kahalagahan

Ang bawat oracion ay nabibilang sa isang testamento.  Kapag sinabing testamento, ito ay nangangahulugan na dapat ay buo o kumpleto.  Papasok dito ang mga mahahalagang elemento upang ganap na mapakinabangan ang mga salita sa loob nito.  Kalimitan ang isang buong testamento ay patungkol sa isang makapangyarihang nilalang maging Dios man ito o banal ng Dios, gaya ng mga anghel, arkanghel, santo, santa, ebanghelista, espiritu santo o mga haring kumakatawan sa paghahari ng Dios sa lupa at sa langit man.

Nakapaloob dito ang tamang panawag na dasal, poder, pondo at mga pambalang oraciones.  Napakaganda ng paliwanag ni Ka Tik sa blog nya ukol sa poder at pondo na laging kinalilituhan ng karamihan.  Poder ito ang pinagmumulan ng lakas ng kapangyarihan, kumbaga sa baril ay ito ang lakas o ang kalibre ng baril.  Pondo ito naman ang gagamit ng lakas upang mapalabas ang kapangyarihan o ito mismo ang baril.  At syempre yung mga kapirasong salitang mga latin o oracion ay yun ang mga pambala.

Ang kalimitang lumalabas sa mga blogs ay pawang mga oracion lamang na pambala.  Kung wala kang baril ay di mo rin pakikinabangan ng maayos ang mga nakuha mong bala.  Pumutok man yun ay baka ikaw pa mismo ang masaktan at hindi ang talagang nais mong patamaan.  Bagaman may mga itinuturing din na mga oraciones na higit na may sariling kakayahan at buhay na maihahalintulad sa isang granada o dinamita na di na kelangan ng pagbabalahan, pero napaka-bihira ng ganitong mga garantisadong salita.

Responsibilidad

Ang pag-iingat o pag-aari ng mga banal na salita o mga oracion ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad.  Nararapat lamang na ito ay ipagkaloob sa mga tao na may kaukulang kakayahan at kaalaman ng tamang paggamit ng mga ito. 

Sa kasalukuyang panahon, ay naging mapagsamantala ang karamihan sa paglalathala ng mga salitang ito ng walang pakundangan kasi di nila ganap na naunawaan ang bawat kahalagahan at kapanganiban na maaaring idulot nito sa kapwa.  “Magkasala ka na sa tao, wag lang sa Spiritu”, ito kadalasan ang sinasabi ng mga “marurunong” kapag nagtanong ka ng isang bagay ukol sa mga banal na salita.  Ang kasalanan kasi sa mata ng tao ay dito mo pagbabayaran sa lupa at kadalasan pa ay pwedeng tumbasan ng salapi o ng mga makamundong bagay, ngunit ang kasalanan natin sa spiritu ay ang pinaniniwalaan nating kaluluwa ang magbabayad at magdurusa sa kabilang buhay. Bukod pa rito ang parusa o pahirap na maaring danasin mo dito sa ibabaw ng mundo.  Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng kakaibang karamdaman o pagkabaliw at pagkasira ng isipan.

Ayon sa nabanggit ng isa kong nakausap na guro, ang lihim na karunungan ay pwedeng magamit o makamtan ninuman.  Basta ang mahalaga ay alam mo ang mga tagong sikreto nito kung paano ito paganahin na kadalasan ay syang nawawala at di inihahayag ng mga nakakaalam nito.

Advertisements
%d bloggers like this: