Author’s Reminder

flag

Isa sa katangian ng Pinoy ay ang pagiging relihiyoso. At sa katangian ring ito nag-ugat ng pagiging sensitibo, maawain at maramdamin ng mga Pilipino. Ito rin ang mga katangiang malimit sinasamantala ng mga pulitiko at mga manloloko na di inaalintana ang magiging kahihinatnan ng kapwa Pilipino.

Isang uri ng mga nagsasamantalang tao ay ang mga naghahabi ng mga KWENTO at istorya na nauukol sa mga Agimat, Anting-anting at ilang mga kaugnay na bagay. Gumagawa sila ng mga kwento at drama na wala namang sapat na patunay, humihingi ng simpatiya sa pamamagitan ng paglalahathala ng kanilang mga kasawian sa buhay na kung tutuusin naman ay walang ibang may kasalanan kundi sila, upang maka-antig ng maawaing damdamin ng kapwa pinoy. At kapag nahulog ka na sa kanilang bitag ay bebentahan ka ng kung ano-ano na kunwari ay magdadala sayo ng swerte sa larangan ng pag-ibig, negosyo at maging sa sugal man. Kadalasan naman ay pangangakuan ka ng makababalaghang mga kasuotan, libro, medalya at kung ano-anu pa na magkakaloob daw sayo ng kakaibang gilas, lakas at di ka sasalingin ng anumang makakasakit sa iyong pisikal at spiritwal na katawan at katauhan. Ang tanong gaano katutuo ang lahat ng ito.

Nasa kalaghatian na tayo ng ika-20 siglo, modernong panahon at nagkalat na ang ibat-ibang gadgets. Napakadaling kumuha ng bagay na makapag papatotoo sa mga binibitiwang kwento, mayroon cellphone cams, may cctv, may portable tablets, etc. Kung walang patotoo ang kwento at istorya, lahat yaan ay drama para ikaw ay mapabilang sa biktima. Huwag basta maniwala sa sinasabi sayo lalo ng di mo naman kilala at kabisadong tao. Mas magtiwala ka sa iyong AMA na di mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang Syang magbibigay sayo ng GANTIMPALA. – Mateo 6:6.

Cain-Abel

Inilimbag ko ang mga video at kwento bilang patotoo at katibayan ng mga LIHIM na may katuturan at katotohanan. May sapat na kaalaman at pag-sang-ayon ng mga may ari ng video at mga tauhang malinaw na nakikita sa video ang paglalathala ko. Ginawa ko ito upang ipamulat sa kapwa ko pinoy na nahihilig sa LIHIM na hindi lahat ng kwento ng LIHIM ay may katuturan. Bibihira lamang ang mga kwento na ganitong may kaakibat na katotohanan na kayang patunayan. Maging maingat at mapanuri. Wala akong ibinebentang anuman o nais i-promote na produkto dito sa blogsite ko. Nais ko lamang ay magising tayo, wag maging biktima ng mga taong mapagsamantala sa kahinaan ng iba.  –D13

Advertisements

Gintong Baka

annex-heston-charlton-ten-commandments-the_05May isang kabanata sa bibliya na bahagyang tumalakay sa alamat ng gintong baka. Ang Exodus 32,  dito nasasaad na natagalan si Moses sa tuktok ng bundok at ang mga taong naiwanan nya sa paanan nito ay nagkaroon ng pag-alaala na baka sya ay di na muling babalik pa.

Exodus 32:

“1.  At nang makita ng bayan na nagluluwat si Moises ng pagpanaog sa bundok, ay nagpipisan ang bayan kay Aaron, at nagsabi sa kaniya, Tumindig ka at igawa mo kami ng mga dios na mangunguna sa amin; sapagka’t tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Egipto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kaniya. 2. At sinabi ni Aaron sa kanila, Alisin ninyo ang mga hikaw na ginto, na nasa tainga ng inyo-inyong asawa, ng inyong mga anak na lalake, at babae, at dalhin ninyo sa akin.”

bible_tencommandments2

At ang mga sumunod na tala ay ang pagsamba ng mga tao sa gintong baka, pagdiriwang nila ng piging at pag-aalay ng kung ano-ano sa paanan nito. Nang manaog si Moses at nasaksihan ang mga bagay na ito ay labis syang nagpuyos at ibinalibag rin nya ang tableta ng kautusan na nagkabasag-basag. Dito rin sinasabi na sinumpa nya ang mga tao na sumamba sa gintong baka at pinagalitan nya rin ang kanyang kapatid na si Aaron.

The Broken Tablets

Exodus 32:

…”21.At sinabi ni Moises kay Aaron, Anong ginawa ng bayang ito sa iyo, na dinalhan mo sila ng isang malaking sala? 22. At sinabi ni Aaron, Huwag maginit ang galit ng aking panginoon: iyong kilala ang bayan, na sila’y mahilig sa kasamaan”……

…”26. Ay tumayo nga si Moises sa pintuang-daan ng kampamento, at nagsabi, Sinomang sa Panginoon ang kiling ay lumapit sa akin. At lahat ng mga anak ni Levi ay nagpipisan sa kaniya. 27. At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel: Ipatong ng bawa’t lalake ang kaniyang tabak sa kaniyang hita, at yumaon kayong paroo’t parito sa mga pintuang-daan, sa buong kampamento, at patayin ng bawa’t lalake ang kaniyang kapatid na lalake, at ng bawa’t lalake ang kaniyang kasama, at ng bawa’t lalake ang kaniyang kapuwa. 28. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moises: at nabuwal sa bayan ng araw na yaon, ang may tatlong libong katao.”…..

Mahigpit ang naging kapalit ng pagsamba nila sa gintong baka, ang kamatayan ng 3000 katao.

moses

Silipin naman natin ang alamat na nakatala sa Quran, ang aklat ng Islam.


﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يسَـمِرِيُّ – قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى – قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَـهِكَ الَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِى الْيَمِّ نَسْفاً – إِنَّمَآ إِلَـهُكُمُ اللَّهُ
الَّذِى لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْماً ﴾

Nagpupuyos si Musa (Moses) ng malaman ang ginawa ng mga tao nya at kinompronta nya si Harun (Aaron) ang kanyang kapatid na pinagbilinan nya na gabayan ang bayan habang sya ay nasa bundok at nakikipag-talastasan kay Allah. Sinabi rin ni Harun na hindi sya ang nag-umpisa ng paggawa ng gintong baka kundi si Samiri.

﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾…﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ …﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ﴾

goldencalf

Si Samiri ay buhat sa bayan ng Bajarma kung saan ang mga tao ay sumasamba sa baka. Subalit ng akayin ni Musa ang mga tao palabas ng Ehipto ay sumama si Samiri at nagpanggap na sumasamba Sya sa Dios ng mga Israelita.

1b98a59419d11d0b3de2dec71f9cc0de

Tinanong ni Musa si Samiri kung bakit nya ginawa ang gintong baka. At dito nya sinabi na, “may nasaksihan ako na di nila nakita….” nung bumaba ang anghel ng Dios na si Jibril (Gabriel) sakay sa kanyang kabayo ay nasaksihan ni Samiri na ang bakas ng kabayo sa buhangin ay mahimalang tinubuan ng halaman. Ayon kay Samiri sa dikta ng kanyang spirito ay dumakot sya ng buhangin buhat sa bakas ng kabayo ni Jibril at isinangkap nya sa mga gintong alahas na nakuha sa mga anak ng Israel at buhat dun ay binuo nila ang gintong baka.

calf

Ang gintong baka ay nagbibigay ng kakaibang atungal kapag umihihip ang hangin. Dito nagkaroon ng malaking paniniwala ang mga tao na ang gintong baka ay may kapangyarihan na gaya ng sa isang Dios at nagsimula silang magsisamba dito. Lingid sa kaalaman ng mga tao na kaya may tunog na nagmumula sa baka ay sapagkat ito ay may butas buhat sa puwitan na naglagos hanggang sa kanyang lalamunan na syang nagbibigay ng kakaibang tunog kapag humahangin.

﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ﴾

Musa said: “Then go away! And verily, your (punishment) in this life will be that you will say: `Touch me not;’ and verily, you have a promise that will not fail. And look at your god to which you have been devoted. We will certainly burn it, and scatter its particles in the sea.”) (98. Your God is only Allah, there is no God but Him. He has full knowledge of all things.)

leper

Pinalayas at sinumpa si Samiri ni Musa at sinabihang di sya dapat salingin na gaya ng isang may malubhang karamdaman sampu ng kanyang salinlahi at lahat ng kadugo at kamag-anak.

Ugat ng Pinagmulan

Sa bawat mananaliksik ng lihim na karunungan ng Diyos ay may isang tanong na palaging gumugulo sa ating isipan. “Ano ang batayan na ang nakuha nating testamento ay totoo at pakikinabangan.” Paano nga ba?

Marami ang nagsulputang ibat-ibang testamento lalo na sa internet groups sa ngayon, pero pakikinabangan mo ba ang mga ito? Paano mo nasiguro? Baka naman niloloko ka lang ng nagbigay sayo upang mahuthutan ka ng pera? Ibat-ibang kasa ng pagdududa.

Sa pakikipagtalastasan sa ibat ibang lahi na ang hilig din ay ang pagtuklas sa kakaibang kaalaman ay may isang hudyo ang nakapagbigay ng isang aklat na kung saan may mga paliwanag ng mga bagay-bagay. Nasasaad duon ang kapani-paniwalang pinagmulan ng lahat ng bagay, kabilang na ang aral ng lihim na karunungan ng Diyos. Nakapaloob din ang pinagmulan ng mga lihim na letra, ang mga lihim sa likod ng bawat letra, lihim na gamit ng bawat puno, bunga, damo, ugat at maski bato o simpleng buhangin sa dalampasigan ay may kaukulang kahalagahan na tinukoy rin. Ayon sa alamat ang aklat na yun ay sipi ng aklat na ibinaba ng anghel ng Dios kay Adan ng sya ay paalisin sa paraiso. Ang aklat din na yun ay nagpasalin-salin sa lahi ni Adan, nahawakan ni Noah at naging gabay nya sa pakikipaglaban sa mga nephilim at sa paggawa ng Arko upang maligtas sila sa baha. Ang aklat rin na namana ni Moses na kung saan nung mabasa nya ay naliwanagan sya sa mga bagay-bagay at dahilan rin ng pagliligtas niya sa tribu ng Israel buhat sa mga Ehipto. Sya ring naging gabay ni Moses upang makausap ang Lumikha sa bundok Sinai kung saan muling may ipinagkaloob na aklat sa kanya direkta buhat sa langit.

Ang nabanggit na aklat kasama ang mga natanggap ni Moses sa bundok ng Sinai pati na ang tableta ng kautusan ay iniutos sa kanya na ipaloob sa kaban ng Tipan. Sa pagsulong ng panahon tanging ang kaban ng tipan na lamang ang nababanggit sa bibliya na isinasalin sa bawat henerasyon nila. Hanggang dumating ang panahon ni Solomon, ang hari na ang hiniling sa Maykapal ay ang talino at lawak ng kaisipan.

Si Haring Solomon ang naglakas-loob na magbukas ng laman ng kaban ng Tipan. Sya rin ang nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ang mga aklat nina Adan at aklat na natanggap ni Moses buhat sa langit. Dito nagkaroon sya ng kakayahan na kontrolin ang ibat-ibang nilikha. At sinasabi sa alamat na dito rin nag umpisang kumalat ang mga testamentong nakasaad sa aklat ni Adan at sa mga aklat ni Moses. Kaya’t kung ang mga letra ng testamentong ini-ingatan ng bawat isa ay malayo sa mga letra na nakalimbag sa mga aklat na ito, malamang na hindi yun nagmula dito. At kung hindi sa mga aklat na yun nagmula ay muli nating suriin, sapagkat nasasabi sa kasulatan dito na walang ibang karunungang pinayagan ang Dios na makarating sa tao kundi ang mga nilalaman ng mga aklat na ito.

Sinasabing may mga orihinal na kopya ang Vatican ng mga aklat na na nakapaloob sa kaban, at ang isang kopya nito ay nakuha namin sa museo sa Belgium na pawang nakatitik sa ancient hebrew or aramaic. Bagamat maraming lumabas o kumalat na may ganitong mga titulo sa net ay may malaking pagkakaiba ang nagmula sa museo. Dito namin nakumpirma ang mga testamento naming iniingatan na malapit nga pala sa katotohanan. Labis akong humanga sa matandang henerasyon kung saan namin nakuha ang mga iniigatan naming karunungan sapagkat kundi man eksaktong-eksakto ay malapit sa mga hebreong letra ang kabuuan ng bawat isa nito.

Ang mga tinutukoy kong aklat:

1. Ang aklat ni Adan – Sepher Raziel (May 7 tomo, at ang kumalat nito ay kalimitan na nakabase lamang sa unang tomo at inalis ang mga mahahalagang ngalan ng kapangyarihan)

2. Mga Aklat ni Moses – Torah, Harba de Moshe (Sword of Moses – ang mga kumalat nito ay inalis ang mga banal na pangalan ng Dios)

3 Ang Aklat na di Nasusunog – Les Dragon Rouge (ang mga kumalat ay sadyang iba or iniba ng mga may akda)

Ayon rin sa alamat nung 1881 ay may inimprintang kopya ng Sepher Raziel sapagkat ang bawat mag ingat nito ay naliligtas sa sakit at kapahamakan. Subalit sinasabing ang inimprintang ito ay labas sa tunay na nilalaman ng orihinal na aklat.

razieltitle

Ang mga kwento at istorya sa mga tagalog na aklat ay kalimitan na halaw sa Sepher Raziel, gaya ng aklat ng kalikasan, gran architectus, at mga putol putol na istorya sa ibat ibang aklat na mabibili sa mga lokal na tindahan.

Hindi masamang tuklasin ang ugat ng bawat bagay, kabilang na ang misteryo ng lokal na paniniwala sa Lihim na Karunungan ng Dios.

Ikaw kaibigan, sa iniingatan mo gaano ka kasigurado?

TM?

Hindi kaila na sikat sa usapin ng mga nahihilig sa temang spiritwal ang testamento ng Te Eme, paulit-ulit at pabalik-balik sa mga grupo ang usapang ito sa kadahilanang may mga kumalat na istorya at kwento na diumano ito ay hari ng milagro. Gaano nga ba ito katutoo?

Batay sa sariling pagsasaliksik, nasaksihan at mga nagdaang karanasan ay may ideya akong kayang ibahagi ukol sa usaping ito.

Sa kasalukuyan ay 2 ang kumpirmadong namatay sa mga kakilalang gumagamit ng testamentong ito, sudden organ failure. Parehong di maipaliwanag ng syensya medikal ang biglaang pagkamatay nila. Ang tanging common denominator ay ang palagiang pagtawag sa Te Eme.

Sa kasalukuyan pa ring panahon ay isang kaibigan ang lubusang nawala sa dating matinong kalagayan ng pag-iisip at humantong pa sa sitwasyon na ang kapamilya at mga malalapit na kaibigan ay inaway at nilayuan.

Isang kaibigan din ang nawalan ng matinong hanapbuhay dahilan sa madalas na pagkawala sa sarili at sariling katinuan. Madalas na nasusubo sa gulo sa trabaho, napapaaway sa kakilala at maging sa hindi kakilala. Nagkaroon ng pananakit sa ulo, palpitation ng puso, paninikip ng dibdib at hindi ordinaryong panginginig ng kalamnan, na di matukoy ng mga doktor ang sapat na dahilan.

Kasama sa pangunahing sintomas ng mga nagkaroon ng ugnayan sa espiritong ito ang mga sumusunod; sobrang laki ng tiwala sa sarili, mapanibughuin, sobrang taas ng pride at ego, at nagiging mapagduda sa kapwa tao at ultimo sa mismong kapamilya.  Kung patuloy na tatangkilikin ng tao ang espiritong ito ay unti-unting makakaramdam ng pananakit ng dibdib, magaan na pakiramdam sa ulo hanggang maging aburido, pagkakaroon ng sakit sa atay na maaring humantong sa pagsuka ng dugo at sa dagling kamatayan.

Sa aming spiritwal na pagsusuri, isa itong parasite spirit na may kakayahang sumira ng auric shield ng tao, at kapag “nakain” nya or naubos ang auric shield ay unti-unti ng kakapitan ng karamdaman ang tao dahil sa wala ng babalanse ng enerhiyang nakakasalamuha nya sa kanyang pang araw araw na pakikibaka sa buhay.  Ang aura ng tao ang pangunahing tumitimbang at nagsasala sa ibat-ibang uri ng enerhiya na dumadapo sa ating pisikal na katawan. Ang katawang pisikal ay pinaniniwalaang may pitong energy centers, sa ibang kultura tinatawag din itong chakra. Kapag nawala or bumaba na ang auric shield ng tao ay magkakaroong ang mga energy centers ng overloading, kaya nagkakasakit ang tao. Ang Te Eme ay may kakayahang pababain o tuluyang ubusin ang auric shield upang mapadali ang kamatayan ng tao sapagkat ang spiritu ng tao ang pinagkukunan nila ng lakas at kapangyarihan. Mahirap paniwalaan lalo sa ayaw maniwala. Hindi ito pananakot kundi isang pansariling misyong ispiritwal na ipaabot ko sa iba ang impormasyong ito upang kahit paano ay maisalba ang may gusto, at ang mapangahas ay mapaghandaan ang kanyang nalalapit na pamamaalam sa mundo.

Inilista ko rin ang mga kumalat na ibat-ibang klase ng testamento nito. May sadyang tamang paraan kung saan ito pwedeng gamitin ngunit una at higit sa lahat ay hindi ito para sa pangsariling kaligtasang pisikal at espiritwal. Nasa inyo pa rin ang pagpili ng inyong paniniwalaan at susundang aral, ang para sa akin ay akin ng nagampanan.

jkm024

1. 72 COELIS:

Ito ay isang klase ng kasa na pilit inihahawig ang paliwanag sa 72 Names Of God. May ibat ibang sangkap itong nakapaloob, sa itaas ang utang na sinuhayan ng dalawang poste ng Doble 13.

 

images-2

2. PARU-PARO ***(duplikado):

Maraming anyo ng tinimbang na sukat.  Idinibuhong paru-paro, nasusulat sa magkabilang pakpak ang Doble 13, meron ding pares ng 23, 33 at 38.  Ngunit sa bandang huli madidiskubre ng may ari na hindi pala ito kasing yumi ng isinasagisag na nilalang, sa halip ay mistulang bampirang paniki na sisipsip ng iyong katinuan at kalusugan. (ang tutuong testamento ng paru-paro ay walang te eme)

 

images

3. NUEVE/ATAY:

33 ang ulo at may humarang na 19 na nagiging 23 kadalasan. Kapag binaligtad ang porma ng testamento ay magmumukha itong atay na nakabitin sa loob ng katawan ng  tao. Tinawag din itong mananakop, magpasakop ka sa iyong sariling kapahamakan.

 

j5pnyhn

4. SATOR ***(duplikado):

Naglalaro kalimitan sa Doble 13 at minsan ay 23 at 33 din. Ang gitna ay daan ng KRUZ na kadalasang pagpapakuan ng mapangahas na nagtatangan.

 

casket-cross_27537

5. 1001 O DE KAHON:

Inihahawig sa 1001 Names of God, ang itaas ay krus na may nakasabit na Doble 13 sa paripa at may nagbabagong sangkap sa loob. Kapag nagkamali ang may ari ay shoot sa loob ng kahon.  6 ft. below the ground. Kahawig din ng 72 coelis.

devils_family_portrait_by_linnso-d4z4yqj

6. AHAHMY ***(duplikado):

Isang kasa na pilit hinahawig sa testamento ng Sagrada Familia. Sangkap ang 23 na pilit iniipit at niyuyurakan ang mga banal na Pangalan ng Dios upang kahit paano ay may magawang milagro. Salungat sa orihinal na testamento na bumubuo at nagpapatibay ng banal na samahan ng pamilya at sa halip ay nagdudulot ng pagkakawatak watak at pagkasira ng isipan ng may tangan nito.  (ang orihinal na AHAHMY  walang te eme)

 

thesatanictemple

photo credit: Satanic Church

7. Testamentong Solohan ng TM (walang pinakikinggang pondo)

A. TOUCH ME NOT 1 – Ang kapangyarihan ng dilim na nag-anyong ahas na nanunukso ng mga mapaghangad. Sumasabog ang bote at nawawalan ng ulirat ang bawat magtangka sa iyong buhay subalit may hangganan ang bilang ng pangakong kaligtasan. Sa kanyang kandungan ang iyong kahihinatnan, bilang kabayaran sa pinahiram na kapangyarihan.

B. TOUCH ME NOT 2 – Aba oo kruz yan pero kinulong sa loob ng ngalan ng hari ng kadiliman, hinarangan ng 13 tinik at ipinatong sa calis na itiniwarik.

***(duplikado) – iginaya sa orihinal…

Disclaimer:  Isinulat ko ang mga bagay na ito base sa aming natuklasan, naranasan, nasaksihan at patuloy na nararanasan. Wala akong intensyon na siraan ang sinuman sa kanilang nakagisnang pinaniniwalaan. 

Ang mga larawan ay malayo sa tunay na porma ng mga nabanggit na testamento upang maiwasan ang makopya at maging puhunan ng mga mahilig mag-imbento at magtinda ng mga testamentong may ganitong mga titulo, at magamit na panloloko sa mga walang ideya na naghahanap ng mga kagaya at kauri ng mga nabanggit ko.

Malagim na trahedya ang kakamtin ng mga mapagsamantala. Sumainyo nawa ang hagupit ng unos ng tadhana. 

D13

Real Life Magical Items and Artifacts

spear-2-e13753148207291. Spear of Destiny

John 19: 31-37 – 31 Now it was the day of Preparation, and the next day was to be a special Sabbath. Because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. 32 The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other. 33 But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. 34 Instead, one of the soldiers pierced Jesus’ side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. 35 The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. 36 These things happened so that the scripture would be fulfilled: “Not one of his bones will be broken,”37 and, as another scripture says, “They will look on the one they have pierced.”

Today there exist several historic spears claimed to be the “holy lance” of the biblical story. The one with perhaps the best claim, or at least the oldest provenance is in the Hofburg Museum in Vienna, Austria. This spear can be traced back through history to Constantine the Great, the Roman Emperor who first adopted Christianity in the early 4th century.

According to Ravencroft the lance was possessed by a series of successful military leaders including Theodosius, Alaric (who was responsible for the sacking of Rome), Charles Martel (who defeated the Moslems in 733 AD), Charlemagne and Frederick Barbarossa.

A legend grew around the lance that whoever possessed it would be able to conquer the world. Napolean attempted to obtain the lance after the battle of Austerlitz, but it had been smuggled out of the city prior to the start of the fight and he never got a hold of it. According to the legend, Charlemagne carried the spear through 47 successful battles, but died when he accidentally dropped it. Barbarossa met the same fate only a few minutes after it slipped out of his hands while he was crossing a stream.

The spear finally wound up in the possession of the House of the Hapsburgs and by 1912 was part of the treasure collection stored in Hofburg Museum. According to Ravenscroft it was in September of that year, while living in Vienna and working as a watercolor painter, that a young Adolf Hitler visited the Museum and learned of the lance and its reputation. Dr. Walter Stein, who accompanied Hitler on that visit, remembered, “when we first stood side by side in front of the Spear of Destiny it appeared to me that Hitler was in so deep a condition of trance that he was suffering almost complete sense-denudation and a total lack of self-consciousness.”

Hitler later said, “I stood there quietly gazing upon it for several minutes quite oblivious to the scene around me. It seemed to carry some hidden inner meaning which evaded me, a meaning which I felt I inwardly knew yet could not bring to consciousness…I felt as though I myself had held it before in some earlier century of history. That I myself had once claimed it as my talisman of power and held the destiny of the world in my hands…”

Hitler saw the lance as his mystical connection with generations of conquering Germanic leaders that had come before him. On March 14, 1938, after he had risen to power as the chancellor of Germany, Hitler annexed the state of Austria and ordered that the spear, along with the rest of the Habsburg collection, be sent to the city of Nuremberg, heart of the Nazi movement.

On October 13th the lance was loaded onto an armored train and sent to the city. There it was kept in the St. Catherines Church throughout the most successful portion of Hitler’s military campaign. In October 1944, after success had shifted to the Allied side, the spear, along with the rest of the collection, was moved to a specially constructed underground vault that would protect it from heavy bombing.

Six months later, on April 30th, 1945, at 2:10 PM, advancing American forces took possession of the vault and the spear. Eighty minutes later Adolf Hitler died, by his own hand, in a bunker in Berlin.

Today the Holy Lance has been returned to the Hofburg Museum.

crx

2. True Cross Relic

When the Body of Jesus was removed from the Cross, to prevent His followers from finding it, the Cross was thrown in a ditch or well, and then covered with stones and earth.

In the year 312 A.D., almost 300 years later, while Constantine, who had not yet converted to Christianity, was in combat with Maxentius for the throne of the Roman Empire, he prayed to the Lord God of the Christians to help him in his battle.  In answer to his prayer, a sign appeared in the sky.  A luminous cross was seen with the words “BY THIS SIGN YOU WILL CONQUER” (in Latin, “IN HOC SIGNO VINCES”) inscribed on it.

Constantine won the battle over Maxentius.  Indebted to God for his victory at the Milvian Bridge on October 28, 312, Constantine commanded that the Sign of Christianity be placed on the Roman standards and on the shields of all the soldiers.

Then, on September 14, 326, Emperor Constantine’s mother, St. Helena, found in Jerusalem the True Cross on which Jesus was crucified.  The legend of the story of the discovery of the True Cross is that when visiting the holy places in Palestine, St. Helena was guided to the site of the Crucifixion by an aged Jew who had inherited traditional knowledge as to its location.  After the ground had been dug to a considerable depth, three crosses were found, as well as the superscription placed over the Savior’s head on the Cross, and the nails with which He had been crucified. The Cross of the Lord was distinguished from the other two by laying the crosses on a dead youth who was revived by the touch of the third Cross.true-cross-holy-sepulchere

In 614, Chosroes II, the King of Persia, invaded Syria and Palestine, at which time he carried away many of the great treasures of Jerusalem, including the relic of the True Cross.  In 629, Emperor Heraclius of Constantinople marched into Persia and recaptured the True Cross, seeing to it that Heraclius piously bring it back to Jerusalem while being clothed in sackcloth of penance and barefoot. On September 14, the Sacred Cross was restored to its place in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.

341d8d7b8486dcc17b048acfd56f76a4

Today one may visit the Basilica Church of Santa Croce in Jerusalemme (The Holy Cross in Jerusalem), located in Rome, in which a sizable portion of the Holy Cross is enshrined along with numerous other associated relics of the Passion, including a large portion of the sign that had been placed on the Cross saying “Jesus of Nazareth, King of the Jews”.  It is from this church that the relic in our Shrine of the True Cross was obtained.

The James Ossuary

3. James Ossuary

The James Ossuary is believed by some to be one of the most precious Biblical artifacts of all time, as the limestone box which is said to have held the bones of the purported brother of Jesus and if proven correct, would be the first physical link to Jesus. The first century AD burial box contains an Aramaic inscription that reads “James, son of Joseph, brother of Jesus.” The box was carved from a single piece of limestone, which was typical of burial boxes used by Jews of first-century Palestine. In those days, bodies were left in a cave for a year before the bones were collected and put in a box. The limestone box has been at the centre of the most controversial forgery cases in decades.  The Israel Antiquities Authority (IAA) tried to prove in court that the items were forged by antiquities collector Oded Golan, but they failed in their ruling and subsequently tried, unsuccessfully, to gain ownership of the item. It is also alleged, that the item was vandalized by the Israeli government before being returned to its owner.

shroud shroud2

4. The Shroud of Turin

The Shroud of Turin is a centuries old linen cloth that bears the image of a crucified man. A man who millions believe to be Jesus of Nazareth. Is it really the cloth that wrapped his crucified body, or is it simply a medieval forgery, a hoax perpetrated by some clever artist? Modern science has completed hundreds of thousands of hours of detailed study and intense research on the Shroud. It is, in fact, the single most studied artifact in human history, and we know more about it today than we ever have before. And yet, the controversy still rages. This web site will keep you abreast of current research, provide you with accurate data from the previous research and let you interact with the researchers themselves. We believe that if you have access to the facts, you can make up your own mind about the Shroud.

According to legend, the shroud was secretly carried from Judea in A.D. 30 or 33, and was housed in Edessa, Turkey, and Constantinople (the name for Istanbul before the Ottomans took over) for centuries. After crusaders sacked Constantinople in A.D. 1204, the cloth was smuggled to safety in Athens, Greece, where it stayed until A.D. 1225.

However, the Catholic Church only officially recorded its existence in A.D. 1353, when it showed up in a tiny church in Lirey, France. Centuries later, in the 1980s, radiocarbon dating, which measures the rate at which different isotopes of the carbon atoms decay, suggested the shroud was made between A.D. 1260 and A.D. 1390, lending credence to the notion that it was an elaborate fake created in the Middle Ages.

But critics argued that the researchers used patched-up portions of the cloth to date the samples, which could have been much younger than the rest of the garment.

What’s more, the Gospel of Matthew notes that “the earth shook, the rocks split and the tombs broke open” after Jesus was crucified. So geologists have argued that an earthquake at Jesus’ death could have released a burst of neutrons. The neutron burst not only would have thrown off the radiocarbon dating but also would have led to the darkened imprint on the shroud.  Original article on Live Science.

5. Other Relics that believed to posess supernatural powers

  • The hand of a 16th century Jesuit missionary, St. Francis Xavier (Il Gesu, Rome)

18tfkjoiu3i1tjpg

18tfkiqzbgwdxjpg

His right hand was cut off the mummified corpse located in Old Goa, India in 1614 and kept in Rome.

Shortly after the first exhibition of the corpse, a Portugese woman bit off one of the Saint’s big toes. The toe is now in a silver reliquary in another cathedral in Goa. One of St. Francis Xavier’s (diamond-encrusted) fingernails is on display in a nearby village and his left hand is in Japan.

  • The heart of Saint Camillus de Lellis, founder of the Order Of Camilians in the late 16th century

h

h2

 

  • Reliquary of the Foot of St. Blaise, the bishop of Sebastea in the early 4th century

f

 

  • The Blood of San Gennaro, Bishop of Naples around 300 A.D., now the patron saint of the city (kept in Naples Cathedral, in the Royal Chapel of the Treasure of San Gennaro, Naples, Italy)

b

18tf86n419hm0jpg

The blood miraculously re-liquifies three times a year. If this doesn’t happen, bad things come: including the bombing during WWII, an earthquake, and the eruption of Mount Vesuvius.

  • The head of St. John Chrysostom, the Archbishop of Constantinople in the late 4th and early 5th century

he

 

  • The Holy Right, the mummified right fist of the first King of Hungary between 1000 and 1038 (in the Basilica of King Saint Stephen in Budapest)

mum

mum2

 

  • The Sacred Relic of the tooth of Buddha (Kandy, Sri Lanka)

t

 

  • Footprint and a parts of Prophet Mohammed’s beard in Turkey

bea

 

  • The Blessed Tongue and jaw of St. Anthony of Padua

xx

32 years after his death in 1263 a basilica had been built to his relics in Padua. When the crypt was opened, they found only dust and bones. And an intact tongue.

 

1963 Original Mass

Missale Romanum (1963)
Ordo Ad Faciendam et Aspergendam Aquam Benedictam

Roman Missal (1963)
The Text on Making & Sprinkling Blessed Water

I Benedictio aquas

1 Blessing the waters

Die dominico, in sacristia præparato sale et aqua benedicenda, sacerdos celebraturus Missam vel alius ad id deputatus, alba vel superpelliceo indutus cum stola circa collum, primo dicit: On the day of the Lord, blessed salt and water are prepared in the sacristy, the priest celebrates Mass or another appointed person, he puts on white or a surplice, with a stole about his neck, first saying:
℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini. ℟. Qui fecit caelum et terram. Versicle: ‘Help us in the name of the Lord’. Response: ‘Who made heaven and earth’.
Deinde absolute incipit exorcismum salis. Then without begins the exorcism of salt.
Exorcizo te, creatura salis, per Deum ☩ vivum, per Deum ☩ verum, per Deum ☩ sanctum: per Deum, qui te per Eliseum prophetam in aquam mitti iussit, ut sanaretur sterilitas aquae: ut efficiaris sal exorcizatum in salutem credentium: et sis omnibus sumentibus te sanitas animae et corporis: et effugiat atque discedat a loco, in quo aspersum fueris, omnis phantasia et nequitia vel versútia diabolicae fraudis, omnisque spiritus immundus, adiuratus per eum, qui ventúrus est iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. ℟. Amen. ‘I exorcise thee, creature of salt, by the living God ☩, by the true God ☩, by the holy God ☩, by the God of Elisha the prophet who thee ordered to be cast into the water so that healed would be the sterility of the water, that thou mayest become exorcized salt for the salvation of believers: and may there be to all who receive thou health of soul and body: and escape and withdraw from the place in which thou art sprinkled, every fantasy and wickedness or clever diabolical deceit, all unclean spirits, swear by him who will come to judge the living and the dead, and the world by fire’. Response: ‘Amen’.
Orémus. Oratio
Immensam clementiam tuam, omnipotens aeterne Deus, humiliter imploramus: ut hanc creaturam salis, quam in usum generis humani tribuisti, bene ☩ dicere tua pietate digneris; ut sit omnibus sumentibus salus mentis et corporis: et, quidquid ex eo tactum vel respersum fuerit, careat omni immunditia omnique impugnatione spiritalis nequitiae. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.
Collect. Prayer
‘Immense thy mercy, almighty and eternal God, we humbly implore, that this creature of salt, in the use of the human race than Thou hast given, Thou wouldst vouchsafe Thy loving kindness, to speak well; health of mind and body, that it may be to all who receive and, and whatever it touches or sprinkles, is entirely devoid impurity every assault of evil spirits. Through Christ our Lord’. Response: ‘Amen’.
Exorcismus aquae: et dicitur absolute: Exorcizo te, creatura aquae, in nomine Dei ☩ Patris omnipotentis, et in nomine Iesu ☩ Christi Filii eius Domini nostri, et in virtute Spiritus ☩ Sancti: ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis, per virtutem eiusdem Domini nostri Iesu Christi: qui venturus est iudicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. ℟. Amen. Exorcism of the water: and it is said in an absolute sense: ‘I exorcise thee, creature of water, in the name of God ☩ the Father Almighty, and in the name of Jesus ☩ Christ, his Son, our Lord and in the power of the Holy Ghost ☩: and thou shalt become water exorcised put to flight all power of the enemy, and the enemy himself rooted up and be supplant that with his apostate angels, of the same by the power of our Lord Jesus Christ: Who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire’. Response: ‘Amen’.
Orémus. Oratio
Deus, qui, ad salutem humani generis, maxima quaeque sacramenta in aquarum substantia condidisti: adesto propitius invocationibus nostris, et elemento huic, multimodis purificationibus praeparato, virtutem tuae bene ☩ dictionis infunde: ut creatura tua, mysteriis tuis serviens, ad abigendos daemones morbosque pellendos, divinae gratiae sumat effectum; ut, quidquid in domibus vel in locis fidelium haec unda resperserit, careat omni immunditia, liberetur a noxa: non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens discedant omnes insidiae latentis inimici: et si quid est, quod aut incolumitati habitantium invidet aut quieti, aspersione huius aquae effugiat; ut salubritas, per invocationem sancti tui nominis expetita, ab omnibus sit impugnationibus defensa. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.
Collect. Prayer
‘O God, who, through the salvation of the human race, in substance, water, established the sacraments of the greatest events in your kindness hear our prayers, and this element, prepared by many purifications, pour into the power of your speech well ☩: that thy creatures, service of Thy mysteries, to the agent of , should he take the effect of divine grace, that we, whatever in the houses or in the places of the faithful sprinkled with this water, is deprived of all uncleanness, he could be set free from harm: he shall not reside there pestilent spirit, no corrupting atmosphere, away with the latent and treachery, the enemy: and if there is anything, or that the safety of he envies, or of the inhabitants of a quiet escape of this water by sprinkling; so that health, through the invocation of your holy name is ultimately desirable, it is by all attacks. Through Christ our Lord.’ Response: ‘Amen’.
Hie mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo:
Commixtio salis et aquae pariter fiat in nomine Patris, et Fi☩lii, et Spiritus Sancti. ℟. Amen.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spiritu tuo.
At this point he put the salt into the water, in the form of a cross, saying:
‘A commingling of salt and water together, let it be done in the name of the Father, and of the Son ☩, and of the Holy Spirit.’ Response: ‘Amen’.
Versicle: ‘Lord be with you.’. Response: ‘and with spirit you’.
Orémus. Oratio
Deus, invictae virtutis auctor et insuperabilis imperii Rex ac semper magnificus triumphator: qui adversae dominationis vires reprimis, qui inimici rugientis sævitiam superas, qui hostiles nequitias potenter expugnas: te, Domine, trementes et supplices deprecamur ac petimus: ut hanc creaturam salis et aquae dignanter aspicias, benignus illustres, pietatis tuae rore sanctifices; ut, ubicumque fuerit aspersa, per invocationem sancti nominis tui, omnis infestatio immundi spiritus abigatur, terrorque venenosi serpentis procul pellatur: et praesentia Sancti Spiritus nobis, misericordiam tuam poscentibus, ubique adesse dignetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.
Collect. Prayer
‘O God, the author of unconquerable and invincible power of the empire of the triumph of the King, the ever magnificent: he that of the opposing check the forces of domination, which cruelty surpass the roaring of the enemy, who powerfully attack the hostile wickedness: thou, O Lord, we humbly pray, and being seized with fear and we ask that we may worthily this creature of salt and water look upon, kind of distinction, with the dew of Thy goodness and holy, that we, wherever he may be sprinkled with holy by the invocation of Thy Name, every infestation unclean spirits be driven, and terror of the poisonous serpent be driven at a distance: the presence of the Holy Spirit and to us, those who ask Your mercy, deign to be present everywhere. Through Christ our Lord.’ Response: ‘Amen’.

II Aspersio aquae benedictae

II Sprinkling blessed water

Extra Tempus Paschale

Outside of Paschaltide

Sacerdos celebraturus, indutus pluviali coloris officio convenientis, accedit ad altare, et ibi ad gradus cum ministris genuflexus, etiam tempore paschali, accipit a diacono aspersorium, et primo ter aspergit altare, deinde se, et erectus ministros, incipiens antiphonam Aspérges me. Et chorus prosequitur: Dómine, hyssópo, etc., ut infra. Interim celebrans aspergit clerum, deinde populum. The celebrating priest, puts on a cope of a the official color, he goes to the altar, and there, towards the stairs (with officers) genuflects, even at the time of Easter, receives from the deacon, the aspersorium, and first thrice sprinkles the altar, next himself, and raising the officers, beginning the antiphon “Thou shalt sprinkle me“. And the chorus, he continues: “O Lord, with hyssop, etc.“, as below. Meanwhile the celebrant sprinkles the clergy, and then the people.
Ant. Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.
Ps. 50, 3 Miserére mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.
℣. Glória Patri. Et repetitur ant. Aspérges me.
Tempore Passionis non dicitur Gloria Patri post psalmum Miserére, sed repetitur immediate antiphona Aspérges me.
Antiphon: ‘Thou shalt sprinkle me, O Lord, with hyssop, and I shall be clean: wash me, and made whiter than snow’.
Ps 50, 3 ‘Have mercy on me, O God, according to Thy great mercy’.
Versicle: ‘Glory to the Father’. And repeat the Antiphon: ‘Thou shalt sprinkle me’.
At the time of the Passion, ‘Glory to the Father‘ is not said after psalm: ‘Miserére‘, but immediately the antiphon ‘Thou shalt sprinkle me‘ is repeated.
Finita antiphona supradicto modo, sacerdos, qui aspersit aquam, reversus ad altare, stans ante gradus altaris, iunctis manibus, dicat:
℣. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. ℟. Et salutáre tuum da nobis.
℣. Dómine, exaudi oratiónem meam. ℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dóminus vobíscum. ℟. Et cum spiritu tuo.
When the antiphon is completed in the way described above, the priest, who sprinkled the water, returns to the altar, stands in front of the altar’s steps, joins his hands and says:
Versicle: ‘Show us, O Lord, Thy mercy’. Response: ‘And grant us your salvation’.
Versicle: ‘O Lord, hear my prayer’. Response: ‘And let my cry come unto thee’.
Versicle: ‘Lord be with you’. Response: ‘And with spirit you’.

Orémus. Oratio [Collect. Prayer]
Exaudi nos, Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis; qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.
[Graciously hear us, O Lord, Holy Father, Almighty and everlasting God, and vouchsafe to send Thy holy Angel from heaven, to guard, cherish, protect, visit and defend all who dwell in this house. Through Christ our Lord.] ℟. Amen.

The Magickal Properties of Herbs

Since most herbs are known by many folk names, use your Find command to find specific herbs on this page. For a more detailed look at the properties of the herbs mentioned here, go to www.botanical.comA-GA

Acacia (Acacia Nilotica) Also called gum arabic.
Gender: Masculine, Planet: Sun, Element: Air, Deities: Osiris, Astarte, Diana, Ra

Protection, Psychic Powers. Burn with sandalwood to open psychic centers. Parts used: dried gum, leaves, wood

Aconite (Aconitum Napellus) Also called wolfsbane, monkshood, blue rocket *POISON* Don’t ingest.
Gender: Feminine, Planet: Saturn, Sign: Capricorn, Element: Water, Deities: Hecate, Medea

Protection, Invisibility. Use this herb with great caution to consecrate the athame or ritual knife. Make an infusion with the leaves or root to banish prior energy from magickal blades and to infuse it with protection. The root or leaves may be burned as incense for the same purpose. Gather the fresh flowers to make a tincture to refresh the power of the knives. Use an infusion as a magickal wash for ritual tools or sacred space. Brings protection and magickal watchfulness against negative energies in ritual. Wash a new cauldron in the infusion or burn aconite in its first fire. Used to invoke Hecate. Wrap the seed in a lizard skin and carry to become invisible at will. Used to poison arrow tips in early times. Also as protection from and a cure for werewolves.

African Violet (Saintpaulia ionantha)
Gender: Feminine, Planet: Venus, Element: Water

Spirituality, Protection. Promotes spirituality when grown in the home.

Agaric (Amanita muscaria) aka magic mushroom, redcap, death angel, death cap
Gender: Masculine, Planet: Mercury, Element: Air, Deity: Dionysus

Fertility. Place on the altar or in the bedroom to increase fertility.

Agrimony (Agrimonia eupatoria) Also called Church steeples, cocklebur, stickwort, sticklewort
Gender: Masculine, Planet: Jupiter, Element: Air

Protection, Sleep. Agrimony is best known for its sleep-inducing qualities, therefore it is excellent in dream pillows, especially mixed with mugwort. Enhances magickal healing. A wash or oil increases effectiveness of all forms of ritual healing, psychic healing, or distance healing. Anoint hands with oil to cleanse auras. Creates a barrier against negative energies. Use if you feel to be under psychic attack. A counter-magick herb, it not only breaks hexes, but sends them back to the hexer.

Alfalfa (Medicavo Sativa)
Gender: Feminine, Planet: Venus, Element: Earth

Prosperity, Anti-hunger, Money. Brings in money and protects against financial misfortune. Harvest a small quantity at the full moon. Dry and burn in the cauldron. Place ashes in an magickal amulet.

Allspice (Pimenta officinalis or P. dioica)
Masculine, Mars, Fire

Money, Luck, Healing.

Almond (Prunus dulcis)
Masculine. Mercury. Air. Deities: Attis, Mercury, Thoth, Hermes

Money, Prosperity, Wisdom. Use oil, wash, or incense to anoint magickal wands or ritual candlesticks. (Almond wood makes excellent wands, especially for use in love magick). Excellent herbs for handfastings or other rituals of union. Also good for overcoming alcohol dependency. Almonds, leaves, and wood may be used in money magick. Placing almonds in your pocket will lead you to treasures.

Aloe (Aloe vera) aka burn plant, medicine plant
Feminine. Moon. Water.

Protection, Luck. Guards against evil influences and prevents household accidents. Plant aloe on the graves of loved ones to promote a peaceful existence until the deceased is reborn. Use for success in the world. Prevents feelings of loneliness.

Aloes, Wood (Aquilaria agallocha) aka Lignum aloes
Feminine. Venus. Water.

Love, Spirituality.

Althea (Althea officinalis) aka marshmallow, sweet weed, wymote
Feminine. Venus. Water.

Protection, Psychic Powers. Burn as incense or carry as a sachet for a good psychic power stimulator. A good “spirit puller.” It draws good spirits into workings and rituals when placed on the altar. An aphrodisiac — make an oil from seeds gathered under the full moon to use on the genitals. An amulet made of the leaf or root worn near the genitals will accomplish the same ends.
Alyssum (Alyssum spp.) aka Alison, Madwort

Protection, Moderating Anger

Amaranth (Amaranthus hydrochondriacus) Love-lies-bleeding, red cockscomb, velvet flower
Feminine. Saturn. Fire. Deity: Artemis

Healing, Protection, Invisibility. Used in pagan burial ritutals. Mends a broken heart.

Anemone (Anemone pulsatilla) aka Meadow Anemone, Wind Flower, Pasque Flower
Masculine. Mars. Fire. Deities: Adonis, Venus.

Health, Protection, Healing. Use the blossoms in all healing rituals. Grow red anemones in the garden to protect the garden and the home. Wrap flowers in a red cloth and wear or carry to prevent disease. Use the flowers to color Ostara eggs.

Anemone (Wood) (Anemone nemorosa) aka crowfoot, windflower
Mars. Deities: Adonis, Anemos, Aphrodite, Eurus, Venus

Healing.Used to invoke elemental air. Maturing flower is ideal nesting place for faeries. A charm against fevers. Use during rituals of death and dying.

Angelica (Angelica archangelica) aka archangel, masterwort
Masculine. Sun. Fire. Deity: Venus.

Exorcism, Protection, Healing, Visions. Use in all protection and exorcism incenses. Angelica protects in two ways: it creates a barrier against negative energy and fills you with good, radiant energy. Removes curses, hexes, or spells that have been cast against you. Enhances the aura. Gives a joyful outlook on life.

Anise Seed (Pimpinella anisum) aka aniseed, anneys
Masculine. Jupiter. Air. Deities: Apollo, Mercury.

Protection. Purification. Youth. Deals with inner, personal issues related to lack of fulfillment. Helps one to become more open to happiness and enjoy company of others. Put in dream pillows to protect from nightmares. Brings protection when traveling in the astral. Include anise in handfasting and wedding cakes.

Anise, Star (Illicium verum) aka Chinese anise
Moon, Uranus. Aquarius.

Use to consecrate ritual cups and chalices. Powdered stars may be used as incense to invoke your Deities or banish negative energy. Used in death and dying rituals.

Apple (Pyrus spp.) aka Silver bough, silver branch, tree of love
Feminine. Venus. Water. Deities: Pomona, Venus, Dionysus, Olwen, Apollo, Hera, Athena, Aphrodite, Diana, Zeus, Iduna

Love, Healing, Garden Magick, Immortality. Use apple branches to make wands ideally suited for emotional and love magick. The apple branch will gain one admittance to the faery underworld. For healing, cut an apple into three pieces, rub on the afflicted part of the body, and bury outside. Do this during the waning moon to banish illness. Apples can be used for poppets or the apple wood carved into a poppet. Powder dried seeds and bark to burn as incense. (Caution: more than a few apple seeds can be poisonous). Apples are associated with the dead and Samhain, which is often called the Feast of Apples.

Apricot (Prunus armeniaca)
Feminine. Venus. Water. Deities: Venus

Love. Use juice in love spells or potions. Eat fruit to obtain a sweet disposition. Leaves and flowers can be added to love sachets and the pits carried to attract love.

Arabic Gum (Acacia vera) aka Arabic, Egyptian gum, Indian gum
Masculine. Sun. Air.

Purifies negativity and evil. Add to incense for good vibrations.See Acacia.

Arbutus (Arbutus unede)
Masculine. Mars. Fire. Deity: Cardea.

Exorcism, Protection. Protects little children.

Arrow Root (Maranta arundinaceae)
Jupiter.

Increases one’s good fortune and makes opportunity more visible on the horizon.

Asafoetida (Ferula Foetida) aka Devil’s dung, food of the gods
Masculine. Mars. Fire.

Exorcism, Purification, Protection. Horrid odor. Use with caution. Used by those seeking the mysteries of the Horned God. Helps us break free of our negative desires. Increases the power of any ritual.

Ash (Fraxinus excelsior or F. americana) aka Nion
Masculine. Sun. Fire. Deities: Uranus, Poseidon, Thor, Woden, Neptune, Mars, Gwydion

Protection, Prosperity, Sea Rituals, Health. The Teutonic World Tree, Yggdrasil, is said to be an ash tree. An ash staff wards off evil. Healing wands should be made of ash wood. Carve poppets from the roots of the ash tree. Burning ash at Yule brings prosperity. Carry the leaves to gain love.

Aspen (Populus spp.)
Masculine. Mercury. Air.

Eloquence, Anti-Theft.

Aster (Callistephus chinesis) aka China Aster, Michaelmas Daisy, Starwort
Feminine. Venus. Water. Deity: Venus.

Use in love sachets, or carry the bloom to win love. Grow in the garden with a wish for love.

Avens (Geum urbanum) aka bennet, blessed herb, clove root, golden star, harefoot
Masculine. Jupiter. Fire.

Exorcism, Purification, Love. Brings protection to the home, kindred, and self. A whole root is needed for an amulet. Burn ground or cut root to promote blessings and keep out negativity.

Avocado (Persea americana) aka alligator pear
Feminine. Venus. Water.

Love, Beauty, Lust. Grow a plant from the pit of an avocado to bring love into it. Wands made from avocado wood make potent all-purpose instruments.

B

Bachelor’s Buttons (Centaurea cyanus) aka devil’s flower, red campion
Feminine. Venus. Water. Deity: Robin Goodfellow

Love. Women wear this flower on their breast to attract love.

Balm, Lemon (Melissa officinalis) aka bee balm, lemon basalm, melissa, sweet balm, sweet melissa
Feminine. Moon. Water. Deity: Diana

Love. Success. Healing, especially for those with mental or nervous disorders. Use in love charms and spells to attract a partner. Opens one to the divine love of the Goddess. Gives energy to make one more desirable to the opposite sex.

Balm of Gilead (Commiphora opobalsamum) aka balsam tree
Feminine. Venus. Water.

Love, Manifestations, Protection, Healing. Carry the buds to mend a broken heart. Also steep them in red wine for a love potion. One of the best forms of magickal oils to be used to dress candles in magickal healing.

Bamboo (Bambusa Vulgaris)
Masculine. Deity: Hina

Protection, Luck, Hex-Breaking, Wishes. Excellent for magick wands, representing all four elements. “Growing up from the earth through water, it passes through the sky as it reaches toward the fire of the Sun.” Crush the wood to a powder and burn for protection — or grow by the house for good fortune.

Banana (Musa sapientum)
Feminine. Venus. Water.

Fertility. Cures impotency. Use leaves, flowers, and fruits in prosperity and money spells.

Banyan (Ficus benghalensis) aka Indian fig tree, vada tree
Masculine. Jupiter. Air. Deity: Maui

Luck.

Barley (Hordeum spp.)
Feminine. Venus. Earth. Deity: Venus

Love, Healing, Protection. Use the grain or barley water in love spells.

Basil (Ocimum Basilicum) aka Witches herb, American dittany, St. Joseph’s herb
Masculine. Mars. Fire. Deity: Vishnu, Ezrulie

Love, Exorcism, Wealth, Flying, Protection. Causes sympathy between two people and soothes tempers between lovers. Add to love sachets and incenses. Place in cash register or on doorsill of business to attract customers. Use when invoking elemental salamanders or communing with dragons. Also used for courage.

Bay (Laurus nobilis) aka bay laurel, laurel, sweet bay
Masculine. Sun. Fire.

Protection, Psychic Powers, Healing, Purification, Strength. Used in clairvoyance and wisdom brews. Place leaves under pillow for prophetic dreams. Burn to cause vision. Attracts love and romance. Use to consecrate musical instruments. Bay leaves impart strength to athletes. Write wishes on bay leaves and burn.

Bean (Phaseolus spp.)
Masculine. Mercury. Air. Deities: Demeter, Cardea.

Protection, Exorcism, Wart Charming, Reconciliations, Potency, Love. Used in rattles, they scare away bad spirits. Rub a dried bean on warts during the waning Moon. As you do so, say “As this bean decays, So wort, fall away!”

Bedstraw (Galium triflorum)
Feminine. Venus. Water.

Worn or carried to attract love.

Beech (Fagus sylvatica)
Feminine. Saturn.

Wishes

Beet (Beta vulgaris)
Feminine. Saturn. Earth.

Love. Use as an ink in love magick, also as a blood substitute.

Belladonna (Atropa belladonna) aka banewort, witches berry, sorcerer’s berry, deadly nightshade, death’s herb, devil’s cherries *Poison*
Feminine. Saturn. Water. Deities: Hecate, Bellona, Circe

Highly toxic. All parts of the plant are extremely poisonous. Encourages astral projection and produces visions, but belladonna is best avoided. A primary ingredient in flying ointments. Used in funeral rituals to aspurge the circle, helping the deceased to let go and move forward. Used to invoke Circe. Gather berries when they are ripe (around Samhain.) Store with onyx. Medicinally, it has been used as a sedative.

As every part of the plant is extremely poisonous, neither leaves, berries, nor root should be handled if there are any cuts or abrasions on the hands. The root is the most poisonous, the leaves and flowers less so, and the berries, except to children, least of all. It is said that an adult may eat two or three berries without injury, but dangerous symptoms appear if more are taken, and it is wiser not to attempt the experiment. Though so powerful in its action on the human body, the plant seems to affect some of the lower animals but little. Rabbits, sheep, goats and swine eat the leaves with impunity, and birds often eat the seeds without any apparent effect, but cats and dogs are very susceptible to the poison. — Grieve’s Modern Herbal

Benzoin (Styrax benzoin)
Masculine. Sun. Air. Deities: Venus, Aphrodite, Mut.

Purification, Prosperity. Provides focus. Enhances concentration. Useful in astral travel (protects spirit while travelling). Promotes generosity. Brings increased success to any magickal working or to attain magickal goals. Used as a base for incense. Make an incense of benzoin, cinnamon, and basil to attract customers to your place of business.

Bergamot, Orange (Mentha citrata) aka orange mint, bergamot
Masculine. Mercury. Air.

Money. Put leaves in wallet or purse to attract money. Rub fresh leaves on money before spending.

Be-Still (Thevetia nereifolia) aka trumpet flower, yellow oleander *POISON*

Wear beans as a talisan to attract luck.

Betony, Wood (Betonica officinalis) aka bishopwort, lousewort, purple betony
Masculine. Jupiter. Fire.

Protection, Purification, Love. Placed under the pillow, it shields the sleeper from dreams. Throw in the Midsummer fire and jump through the smoke to purify the body. Very powerful in its ability to protect against dark and negative energy.

Birch (Betula alba)
Feminine. Venus. Water. Deity: Thor

Protection, Exorcism, Purification. The traditional broom of the witch is made from birch twigs. Since birch is sacred to Thor, it is best to take the bark after the tree has been “kissed” by Thor, that is, hit by lightning. A circular grove of oak trees is among the most magickal of sites.

Bistort (Polygonum bistorta) aka dragonwort, snakeweed, sweet dock
Feminine. Saturn. Earth

Psychic Powers, Fertility. Carry bistort if you wish to conceive. Burn with frankincense to increase psychic powers or when using divination. Add to money and wealth incenses.

Bittersweet (Celastrus scandens)
Masculine. Mercury. Air

Protection, Healing

Blackberry (Rubus villosus)
Feminine. Venus. Water. Deity: Bridget

Healing, Money, Protection. Bake blackberry pies at Lammas. Use leaves and berries in spells of wealth. Dry fruit and powder it for use in magickal healing potions. Weave pentagrams from the brambles to hang in the home for protection.

Bladderwrack (Fucus visiculos) aka kelp, sea spirit, seawrack
Feminine. Moon. Water.

Protection, Sea Spells, Wind Spells, Money, Psychic Powers. Fill a small jar with whiskey, add kelp and cap tightly. Place in kitchen window to ensure a steady flow of money in the household.

Bleeding Heart (Dicentra spectabilis or D. formosa)
Feminine. Venus. Water

Love. When grown, the plant brings love. If growing indoors, plant a penny in the soil to offset negative vibrations. (For some reason, this plant emits negativity when grown indoors — maybe because love needs freedom to grow?) Lore: crush the flower. If the juice is red, your love has a heart full of love for you. If it is white, he or she does not.

Bloodroot (Sanguinaria canadensis) aka king root, red root *POISON*
Masculine. Mars. Fire.

Love, Protection, Purification. Wear or carry the root to draw love and to avert evil spells and negativity.

Bluebell (Campanula rotundifolia) aka harebell

Luck, Truth. Anyone who wears a bluebell is compelled to tell the truth in all matters. Plant on graves. Comforts those left behind.

Blueberry (Vaccinum frondosum) aka bilberry

Protection. Keeping blueberries under the doormat will keep away undesirables. Eat blueberry pie when under attack. This gets the protection inside you and increases the herb’s protectiveness.

Blue Flag (Iris versicolor) aka iris, liver lily, poison lily, flag lily, fleur-de-lys *POISON*
Feminine. Venus. Water.

Money. Carry the root for financial gain. Place in cash registers to increase business.

Bodhi (Ficus religiosa) aka bo-tree, peepul tree, pipul
Gender. Jupiter. Air. Deities: Vishnu, Buddha

Fertility, Protection, Wisdom, Meditation.

Boneset (Eupatorium perfoliatum) aka Indian sage, feverwort, sweating plant, teasel, wood boneset
Feminine. Saturn. Water.

Protection. Exorcism.

Borage (Borago officinalis)
Masculine. Jupiter. Air.

Courage. Drink a tea for psychic powers. No matter how difficult the times, borage will always lift spirits.

Bracken (Pteridium aquilinum)
Masculine. Mercury. Air.

Healing, Rain Magick, Prophetic Dreams. If bracken is burned outside, rain will fall. Place the root under the pillow and solutions to problems will appear in dreams. Also used for fertility and protection.

Brazil Nut (Bertholletia excellsa)
Masculine. Mercury. Air.

Carry as a talisman for love.

Briony (Bryony, spp.) aka wild hops, wild vine, wood vine, gout root, mad root, snake grape
Masculine. Mars. Fire.

Image Magick, Money, Protection.Often used as a substitute for the rare mandrake root in poppet magick. Money placed near briony root will increase, as long as it is left there. Hang in houses to protect against bad weather.

Bromeliad (Crypanthus, spp.) aka chameleon star, Earth star
Masculine. Sun. Air.

Protection, Money. Grow in the home for protection, money, and luxuries.

Broom (Cytisus scoparius) aka besom, basam, broom tops, Irish broom, Scotch broom *POISON*
Masculine. Mars. Air.

Purification, Protection, Wind Spells, Divination. Makes an excellent ritual or handfasting broom. Use to create sacred space. Blooms bring good fortune and plenty. To raise the winds, throw broom into the air while invoking the spirits of the Air. To calm the winds, burn broom and bury the ashes. An infusion sprinkled throughout the house exorcises poltergists.

Buchu (Agathosma betulia or Barosma betulina) aka buku, oval buchu, short buchu
Feminine. Moon. Water.

Psychic Powers, Prophetic Dreams. Drink to foretell the future. Mix with frankincense and burn before sleep for prophetic dreams (only a small amount in the bedroom).

Buckthorn (Rhammus spp.)
Feminine. Saturn. Water.

Protection, Exorcism, Wishes, Legal Matters.

Buckwheat (Fagopyrum spp.) aka beechwheat, French wheat, Saracen corn
Feminine. Venus. Earth.

Money, Protection. Form magick circles with the flour for protection. Add a few grains to money incenses and keep in the kitchen to guard against poverty.

Burdock (Arctium lappa) aka beggar’s buttons, cockleburr, great burdock
Feminine. Venus. Water.

Protection, Healing
TOP

C

Cactus (all species)

Protection, Chastity. Cactus spines are used in witches bottles for protection. Carry or bury to release their protective powers.

Calamus (Acorus calamus) aka myrtle flag, sweet cane, sedge, sweet flag, sweet grass, sweet sedge
Feminine. Moon. Water. *POISON*

Luck, Healing, Money, Protection. String beads and wear for healing. Use powdered root in incenses and sachets. Used to strengthen and bind spells. Growing the plant brings good luck.

Camellia (Camellia japonica)
Feminine. Moon. Water.

Brings riches and luxury. Place fresh blossoms in water on altar during money and prosperity riches.

Camphor (Cinnamomum camphora)
Feminine. Moon. Water.

Chastity, Health, Divination. A bag of camphor hung around the neck keeps flus and colds away. Use in divinatory incenses.

Caraway (Carum carvi)
Masculine. Mercury. Air.

Protection, Lust, Health, Anti-Theft, Mental Powers. Any object which holds some caraway seeds is theft-free. Induces lust when baked into breads, cookies, or cakes. The seeds strengthen the memory.

Cardamom (Elettario caramomum)
Feminine. Venus. Water.

Lust, Love. Add ground seeds to warmed wine for a quick lust potion. Bake in apple pies and add to sachets and incenses to induce love.

Carnation (Dianthus carophyllus) aka jove’s flower, gillies, gilliflower, sops-in-wine
Masculine. Sun. Fire.

Protection, Strength, Healing. Use in all-purpose protection spells. Gives strength and energy to the sick. Place fresh carnation on the altar during healing spells and add dried flowers to healing sachets and incenses.

Carob (Jacaranda procera or Prosopis dulcis) aka caroba, carobina, carobinha

Protection, Health. Wear or carry.

Carrot (Dancus carota)
Masculine. Mars. Fire.

Fertility, Lust. Women should eat the seeds to become pregnant. Eat carrots to promote lust and cure impotence.

Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) aka sacred bark

Legal Matters, Money, Protection. Sprinkle infusion around your home before going to court. It will help you win your case.

Cashew (Anacardium occidentale)
Masculine. Sun. Fire.

Money.

Castor (Ricinus communis) aka palma christi, palms christi root *POISON*

Protection.

Catnip (Nepeta cataria) aka catmint, cat’s wort, field balm, nepeta, nip, catnep
Feminine. Venus. Water. Deity: Bast.

Cat Magick, Love, Beauty, Happiness. Give to your cat to create a psychic bond between the two of you. Use in love sachets with rose petals. Attracts good spirits and great luck. Used in beauty and happiness spells. Large pressed leaves are used for bookmarks in magickal texts. Mix with dragon’s blood in an incense to rid oneself of bad habits or behavioral problems.

Cattail (Typah spp.)
Masculine. Mars. Fire.

Lust. Carry if you don’t like sex, but want to.

Cedar (Cedrus libani or C. spp.)
Masculine. Sun. Fire.

Healing, Purification, Money, Protection. The smoke is purifying and chases away bad dreams. Keep a piece in the wallet to draw money and in all money incenses. Add to love sachets and Burn for psychic powers.

Celandine (Chelidonium majus) aka devil’s milk, kenning wort, swallow-wort, tetterwort
Masculine. Sun. Fire.

Protection, Escape, Happiness, Legal Matters. Aids in escaping unwarranted imprisonment or entrapment. Wear next to the skin and replace every three days. Cures depression, brings happiness when worn. Wear to court to win the favor of the jury.

Celery (Apium graveolens)
Masculine. Mercury. Fire.

Mental Powers, Lust, Psychic Powers. Chew seeds to aid concentration or in dream pillows to induce sleep. Burned with orris root, seeds increase psychic powers. Eat stalk to induce lust.

Centaury (Centaurium spp.) aka christ’s ladder, feverwort
Masculine. Sun. Fire.

Burn to drive off snakes.

Chamomile (Anthemis nobilis) aka ground apple, roman camomile, maythn, whig plant
Masculine. Sun. Water

Money, Sleep, Love, Purification. Sprinkle around property to remove curses and spells cast against you.

Cherry (Prunus avium) aka sweet cherry
Feminine. Venus. Water.

Love, Divination.

Chestnut (Castanea spp.)
Masculine. Jupiter. Fire.

Love.

Chickweed (Stellaria media) aka adder’s mouth, starweed, starwort, stitchwort, tongue grass
Feminine. Moon. Water.

Fertility, Love

Chicory (Cichorium intybus) aka succory, wild cherry, wild succory
Masculine. Sun. Air.

Removing Obstacles, Invisibility, Favors, Frugality. Carry to remove all obstacles that might crop up in your life. Rub juice on body to obtain favors from great persons.

Chili Pepper (Capsicum spp.) aka red pepper
Masculine. Mars. Fire.

Fidelity, Hex Breaking, Love.

China Berry (Melia azederach*POISON*

Carry seeds for luck and to bring change into your life.

Chrysanthemum (Anacylus pyrethrum) aka mum
Masculine. Sun. Fire.

Protection. Promotes mental health. Use in rituals of death and dying.

Cinnamon (Cinnamonum zeylanicum) aka sweet wood
Masculine. Sun. Fire. Deities: Venus, Aphrodite

Spirituality, Success, Healing, Power, Psychic Powers, Lust, Protection, Love. Empower with tourmaline. Enhancing skills of prophecy through channeling, working through an oracle, or through divination. When burned as an incense, it raises high spiritual vibrations. Aids in healing. Draws money. Stimulates psychic power and produces protective vibrations. Great in sachets and amulets.

Cinquefoil (Potentilla canadensis or P. reptans) aka crampweed, five finger blossom, five finger grass, goosegrass, silverweed, potentilla
Masculine. Jupiter. Fire.

The five points of the leaves represent love, money, health, power, and wisdom. If carried, all these will be granted. Good for love magick and to promote an abundant harvest. Contains the energy to manifest one’s ideas. An ingredient in mediaeval flying ointments.

Citron (Citrus medica)
Masculine. Sun. Air.

Psychic Powers, Healing.

Clove (Syzygium aromaticum or Caryophyllus aromatica)
Masculine. Jupiter. Fire.

Protection, Exorcism, Love, Money. Burn as an incense. Worn or carried, they attract the opposite sex.

Clover (Trifolium spp.) aka shamrock, trefoil, three-leaved grass
Masculine. Mercury. Air.

Protection, Love, Money, Fidelity, Exorcism, Success.

Coconut (Cocus necifera)
Feminine. Moon. Water.

Purification, Protection, Chastity

Coffee (Coffea Arabica)
Mercury. Uranus.

Ritual stimulant. Aztec, Mayan, and Incan peoples all revered the berry of this plant.

Cohosh, Black (Cimicifuga racemosa) aka black snake root, bugbane, squawroot
Masculine.

Love, Courage, Protection, Potency

Coltsfoot (Tussilago Farfara) aka ass’s foot, British tobacco, bull’s foot, butterbur, Coughwort
Feminine. Venus. Water.

Use in love sachets and spells of peace and tranquility. Love, Visions.

Columbine (Aquilegia canadensis)
Feminine. Venus. Water.

Love, Courage. Rub on hands for courage and daring or carry it. Seeds can be used in love perfume. Pulverize seeds and rub on hands to attract love. Practitioners of animal magick, those working with eagles (aquila=eagle), or those wishing to invoke the protection of deity through the realm of birds may work with this herb.

Comfrey (Symphytum officinale) aka boneset, bruisewort, knit back, knit bone, slippery root
Feminine. Saturn. Water.

Good for any magickal healing. Worn or carried, it ensures safety during travel. The root is used in money spells.

Copal (Bursera odorata)
Masculine. Sun. Fire.

Love, Purification. Added to love and purification incenses. A piece of copal can represent the heart in poppets.

Coriander (Coriandrum sativum) aka Chinese parsley, cilantro
Masculine. Mars. Fire.

Love, Health, Healing. Used in love sachets and spells. Add the powdered seeds to warm wine to make a lust potion. Protects gardeners and all in their households. Gather at harvest and hang in the home for protection. The seeds promote peace between people who are unable to get along. Use it in drinks or crushed in incense. Helps one find romance and is an excellent herb to add to an elixir when the Great Rite is celebrated. Throw instead of rice at handfastings or add to the handfasting cake.

Corn (Zea Mays) aka maize, seed of seeds, sacred mother
Feminine. Venus. Earth.

Protection, Luck, Divination. Represents fertility and is used to invoke Mother Earth. Used at Mabon and Lammas in ritual, it teaches the mystery of life, death, and rebirth.

Cornflower (Centaurea Cyanus) aka blue bottle, bluecap, bluet
Venus. Saturn. Deity: Flora, Chiron.

Patron herb of herbalists. Blue leaves make a lovely ink for Book of Shadows.

Cotton (Gossypium barbadense)
Feminine. Moon. Earth.

Luck, Healing, Protection, Rain, Fishing Magick. Place cotton on an aching tooth to take away pain. Planted or scattered in yard, it keeps ghosts away. Burning cotton causes rain.

Cowslip (Primula veris) aka arthritica, fairy cup, lady’s key, buckles
Feminine. Venus. Water. Deity: Freya.

Healing, Youth, Treasure Finding. Place it beneath the front porch to discourage visitors. Preserves youth, and restores it when lost. The odor is healing, and holding a bunch will locate hidden treasure. Sacred to Freya, and can be used to invoke her. Some believe the path to Freya will lead one to earthbound treasures and abundance.

Crocus (Crocus vernus)
Feminine. Venus. Water.

Burn in a censor with alum to see a vision of the thief who robbed you. Love, Visions.

Cucumber (Cucumis sativus) aka cowcucumber
Feminine. Moon. Water. Deity: Uttu (Sumerian)

Chastity, Healing, Fertility. Cooling and soothing to the psyche. Slices laid on eyes assists astral travel. Fruit hinders lust. Peel on head relieves pain of headache.

Cumin (Cumimum Cyminum) aka cumino, cumino aigro
Masculine. Mars. Fire.

Protection, Fidelity, Exorcism, Anti-theft. Burned with frankincense for protection and scattered on the floor (sometimes with salt) to drive out evil. Used in love spells. When given to a lover, promotes fidelity. Cumin seed steeped in wine makes a lust potion.

Curry (Murraya Koenigii)
Masculine. Mars. Fire.

Protection. Burn the specific plant, not the mixture of spices, to repel evil at night.

Cyclamen (Cyclamen spp.) aka groundbread, sow bread, swine bread
Feminine. Venus. Water. Deities: Hecate

Fertility, Protection, Happiness, Lust. Add to handfasting or wedding cake.

Cypress (Cupressus sempervirens) aka Tree of Death
Feminine. Saturn. Earth. Deities: Hecate, Hebe, Mithras, Pluto, Aphrodite, Ashtoreth, Artemis, Apollo, Cupid, Jupiter, Zoroaster.

Longevity, Healing, Comfort, Protection. Wear at time of crisis. Taken to funerals, eases grief and calms mind. Throw a sprig of cypress into a grave to give the deceased luck and love in the hereafter.

TOP

D

Daffodil — Love, Fertility, Luck
Daisy — Lust, Luck
Damiana — Lust, Love, Visions
Dandelion — Divination, Wishes, Calling Spirits
Deerstongue — Lust, Psychic Powers
Dill — Protection, Money, Lust, Luck
Dock — Healing, Fertility, Money

Dogbane (Apocynum adrosaemifolium)

Use the flowers in magickal love mixtures.

Dogwood (Pyiscidia erythrina)
Moon, Pluto. Pisces. Deity: Consus

Wishes, Protection. Keeps writings and meetings secret, therefore is an excellent herb for the Book of Shadows. An oil of the flowers is priceless in sealing letters and keeping unintended eyes from secret writings. Powdered flowers and dried bark may be used as incense. Place the sap of the dogwood onto a handkerchief on Midsummer Eve. This will grant any wish you have as long as you carry it faithfully. Dogwood leaves or wood can be placed in protective amulets.

Dragon’s Blood (Daemomorops Draco)
Masculine. Mars. Fire.

Love, Protection, Exorcism, Potency. Used in homemade magickal inks. Burn the resin to entice errant lovers to return. A stick placed under the pillow will cure impotency. A powerful protectant when sprinkled around the house or burned as incense. A pinch added to to other incenses will increase their potency.

Dulse — Lust, Harmony
Dutchman’s Britches — Love
TOP

E

Ebony — Protection, Power
Echinacea — Strengthening Spells
Edelwiess — Invisibility, Bullet-Proofing
Elder — Exorcism, Protection, Healing, Prosperity, Peace
Elecampane — Love, Protection, Psychic Powers
Elm — Love
Endive — Love, Lust
Eucalyptus — Healing, Protection
Eyebright — Mental Powers, Psychic Powers
TOP

F

Fennel — Protection, Healing, Purification
Fenugreek — Money
Fern — Rain Making, Protection, Luck, Riches, Health, Exorcism
Feverfew — Protection
Fig — Divination, Fertility, Love
Figwort — Health, Protection
Flax — Money, Protection, Beauty, Psychic Powers, Healing
Fleabane — Exorcism, Protection, Chastity

Foxglove (Digitalis purpurea) aka deadmen’s bells, dog’s finger, fairy thimbles, fox bells, witches bells, witches thimbles *POISON*
Feminine. Venus. Water.

Protection. Brings true magick to your garden by attracting faeries and plant devas. Assists in communion with the Underworld. Collect the juice of the herb under a favorable moon sign. Mark the very center of your circle with the juice and wait there to see the realm of faery.

Frankincense — Protection, Exorcism, Spirituality
TOP

G

Gardenia — Love, Peace, Healing, Spirituality
Garlic — Protection, Healing, Exorcism, Lust, Anti-Theft
Gentian — Love, Power
Geranium — Fertility, Love, Health, Protection
Ginger — Love, Money, Success, Power
Ginseng — Love, Wishes, Healing, Beauty, Protection, Lust
Goats Rue — Healing, Health
Goldenrod — Money, Divination
Goldenseal — Healing, Money
Gorse — Protection, Money
Gotu Kola — Meditation
Gourd — Protection
Grain — Protection
Grape — Fertility, Garden Magick, Mental Powers, Money
Grass — Psychic Powers, Protection
Ground Ivy — Divination
Groundsel — Health, Healing

Te Eme

Testamento ng Te Eme

Brief Background:

Year 2007-2008:  Sa Windows Live Blogspot ni D13 unang lumitaw sa usapan ang TM. Nabanggit ito ng isang nag-ngangalang Alvaro Ver. Dito rin nabanggit ni Ka Genro na ang TM ay ginamit ni Kuntil Pascual at nakapag-pagapang sya ng bala. Nahuhulog ang punglo sa dulo ng tubo ng baril at parang uod itong gumagapang papalapit sa target.

Diumano ay hango ito sa isang magickal operation sa aklat na pinamagatang Egyptian Secrets, ni Albertus Magnus.

 “A Protection for all who carry this Blessing with them. They will possess a Grand Secret which no other being will understand.

Christ, in the midst of peace, went with his disciples abroad. St. Matthew; St. Mark, St. Luke, St. John. The Four Evangelists protect me, N. N., by the ever-praised majesty and unity of God. J. J. J. in all distances:

  1. C. V. J. I. R. 3, 121, be with me at all distances. † † † Amen

Magmula ng lumabas ito sa internet ay nagsimula ng magsulputan ang kanya-kanyang version ng kwento at istorya ukol sa pamosong testamentong ito na diumano ay Hari ng Milagro. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod nito?

Pagsasaliksik:

Hindi maikakaila na nun pa man ay sinikap na itong tuklasin ng mga naunang pinoy na mananaliksik ng karunungang lihim. Sapagkat may mga naitalang kopya ang kung sino sinong tao na nagmula sa magkakaibang lugar. May mga nakalimbag sa tela, sa papel, sa balat ng hayop at maging sa mga medalyang tanso at kahoy.

Ang bawat may-ari ng mga bagay na nabanggit ay maraming istorya at kwento ukol sa gamit na tangan nila pero kalimitan ay istorya na tumutukoy sa ibang tao na kalimitan ay patay na, at kadalasan ay hindi naman nila mismong nasaksihan ang inihahayag nilang kwento ng kababalaghan. Walang mismong buhay na makapagpatunay o makapag pakita ng kakayahan ng tinagurian nilang HARI ng milagro, lalo na ang kwentong gumagapang na bala.

Di inaasahang may nakilala kami na isang manggagamot na may ipinakitang isang balumbon ng mga scratch paper ng tyuhin nya na bantog sa karunungang lihim. Ang bawat piraso ng papel ay may mga nakasulat na testamento, at kapansin pansin na nandito rin ang ilang TM na kumalat na rin sa internet. Nang tanungin namin ng paliwanag ang may ari, sagot nya na isa lang yan sa mga panlupang espiritu na nauutusang maminsala ng tao. Wala yan dalang depensa sa katawan ng tatawag sa kanya, sa halip ay sisirain nya ang iyong katawan, isipan at kaluluwa. Sa madaling sabi ay isang energy parasite. Dito medyo naliwanagan ang isipan namin na hindi ang TM ang tinutukoy sa parabulo ni Magnus. Kung sinuman ang nagkalat ng kwento ukol dito ay tyak na may tinatagong inggit at pag iimbot sa kapwa tao upang ito ang hanapin tangkilikin at sa bandang huli ay mabulid sa isang tyak na kapahamakan.

Conclusion:

Ang TM ay isang sensationalized na testamento. Tutuo na may mga espiritung tumutugon sa mga ngalang ito, subalit iba ang kanilang katungkulan. Una sa lahat ay sumusunod lang sila sa iisang pondo, at higit sa lahat ang sigurado ay hindi sila Hari ng Milagro.

Trivia:

Ang TM ay hindi kelangan ang ICVJIR. At ang tutuong ICVJIR ay walang TM. Kahit subukan pa natin.

%d bloggers like this: